Dec 16, 2013

12紫嘯鶇

紫嘯鶇紫嘯鶇紫嘯鶇20131210-DSC_967620131210-DSC_967720131210-DSC_9679
20131210-DSC_9682

12紫嘯鶇, a set by bbe022001 on Flickr.

Via Flickr:
紫嘯鶇(學名: Myophonus caeruleus )為鶲科 嘯鶇屬的鳥類。型態為喙短先端尖細,食性以昆蟲植物種子及果實為主食;多單獨活動,停棲時大多身體挺直,常棲息於樹林冠木叢、草叢地帶或其附近之林緣地帶,築巢建築物岩石縫或樹上灌木叢中,雛鳥為晚熟性